Policy avseende integritet och marknadsföring

Allmänt

Vi på Eurosalesman® vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Eurosalesman® AB, med org. nr 556670-8557 och postadress Reimersholmsgatan 79, 117 40 Stockholm (i denna policy kallat ”Eurosalesman®”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när Eurosalesman® tillhandahåller och marknadsför produkter och tjänster samt vid övriga kontakter med Eurosalesman®, såsom besök i vår webbutik eller ärenden via e-post. . Som personuppgiftsansvarig är det Eurosalesman®s ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Eurosalesman® samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför köp, använder våra tjänster och i samband med att vi marknadsför och saluför våra produkter och tjänster.

• Kontaktuppgifter såsom namn, titel och attesträttighet, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.

Ålder

• Kontoinformation såsom kundnummer, användarnamn, lösenord och när kontot registrerades eller ändras.

• Kundval avseende inställningar för marknadskommunikation och personliga erbjudanden • Identifikationsnummer, dvs. personnummer eller organisationsnummer.

• Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, eventuell rabatt och köphistorik.

• Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, kortnummer, kortinnehavare, transaktionstidpunkt, belopp, IP-adress och betalningshistorik.

• Finansiell information såsom kreditupplysningar. • Korrespondens och annan information om supportärenden såsom, anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med Eurosalesman®.

• Användargenererade data om din interaktion med Eurosalesman®s marknadskommunikation och webbplatser, såsom IP-adress, enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder t.ex. webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem), platsinformation, svar på enkäter samt klick- och besökshistorik som bland annat visar vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till och deltagit på samt resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

• Beteende och/eller preferenser såsom deltagande i event, recensioner av kundupplevelsen hos Eurosalesman® och aktivitetsmönster i butik för att utvärdera misstanke om brott.

• Om du har rätt att använda olika erbjudanden eller rabatter genom medlemskap i olika förbund eller organisationer som har förhandlat avtal med Eurosalesman® för sina medlemmar.

Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som kund?

Eurosalesman® samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du genomför en beställning, besöker Eurosalesman®s hemsida, deltar vid våra events, klickar på länkar i digital marknadskommunikation som vi har skickat till dig, är i kontakt med vår kundtjänst och när du på annat sätt har kontakt med Eurosalesman® och lämnar uppgifter om dig. . Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att du ska kunna ingå avtal med Eurosalesman® och för att Eurosalesman® ska kunna tillhandahålla sina produkter och tjänster till dig.

Om du är innehavare av ett Eurosalesman®konto samlar Eurosalesman® även in personuppgifter om dig vid registrering av kontot samt under tiden som du är kontoinnehavare, t.ex. din köphistorik, ditt beteende på Eurosalesman®s webbplats, dina kundval för att ta emot marknadskommunikation och vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att besöka vår webbutik samt genom att läsa eller klicka på länkar i våra digitala utskick.

Utöver de uppgifter som Eurosalesman® samlar in från dig kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part. Vi hämtar information från offentliga register via tredje parts tjänster för adressuppdatering, för att kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Vi hämtar uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, upplysningsföretag eller banker. Vi hämtar även information i marknadsföringssyfte från sociala medier.

Eurosalesman® samlar även in vissa personuppgifter via cookies som loggar hur du använder vår webbplats och därmed vilket innehåll du föredrar. Du hittar mer information om hur vi använder oss av cookies i Eurosalesman®s cookiepolicy.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Eurosalesman® samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Dessa ändamål sätter de yttre ramarna för vad vi får använda dina personuppgifter till. Nedan förklarar vi ändamålen med vår behandling och ger exempel på vilka behandlingsaktiviteter som sker under respektive ändamål. Observera att vissa av dina personuppgifter kan behandlas för flera ändamål.

A: Hantera beställningar och köp Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig, skicka orderbekräftelse, hantera betalning för beställda produkter samt bedöma vilka betalningssätt vi kan erbjuda dig (baserat på kontaktuppgifter, beställda varor, betalningshistorik och finansiell information), leverera beställningar samt hantera reklamations- och garantiärenden avseende köpta produkter och tjänster. Den insamling av uppgifter som vi gör för att kunna hantera dina beställningar och köp krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt Eurosalesman®s allmänna köpvillkor. Om uppgifterna inte lämnas av dig kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen eller köpet.

B: Tillhandahålla och hantera Eurosalesman®konto Personuppgifter behandlar vi för detta ändamål för att t.ex. ge dig behörighet att logga in på kontot, säkerställa din identitet, skapa dina personliga sidor, upprätthålla korrekta kontaktuppgifter, hantera dina inställningar för marknadskommunikation och personligt anpassade erbjudanden, underlätta för dig att handla i vår webbutik genom förifyllda uppgifter och sparade digitala varukorgar, underlätta för dig att hantera ärenden och reklamationer samt göra det möjligt för dig att följa din order- och betalningshistorik.

Läs mer om registrering av Eurosalesman®konto i Villkoren för Eurosalesman®konto. Insamlingen av uppgifter som vi gör för att kunna tillhandahålla och administrera ditt Eurosalesman®konto krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt Villkoren för Eurosalesman®konto. Om uppgifterna inte lämnas kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig registrering av konto eller avsluta Eurosalesman®kontot.

C: Lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge en personlig upplevelse av vår webbutik till dig som har Eurosalesman®konto Vi på Eurosalesman® vill att du ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats och när vi kommunicerar med dig. Därför behandlar vi personuppgifter för detta ändamål så vi kan förbättra din användarupplevelse i syfte att skapa, erbjuda och lämna dig personligt anpassat innehåll i kommunikation och marknadsföring via post, e-post, sms/mms och telefon med individuella förmåner och erbjudanden, rekommendationer, inbjudningar till events och annan information som vi tror är relevant för dig. För att möjliggöra detta utförs analyser på de uppgifter som Eurosalesman® samlar in såsom ålder, bostadsort, orderhistorik och användargenererade data.

Läs mer om hur vi anpassar våra erbjudanden och kommunikation efter dina personliga egenskaper samt hur du avböjer personliga erbjudanden i Villkoren för Eurosalesman®konto. Insamlingen av uppgifter som vi gör för ändamålet krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt dessa villkor. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi behöver i så fall begränsa vissa förmåner och andra fördelar som är kopplade till ditt konto.

D: Lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge en personlig upplevelse när vi kommunicerar med dig som inte har Eurosalesman®konto Vi på Eurosalesman® vill att du ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats och när vi kommunicerar med dig. Därför behandlar vi personuppgifter för detta ändamål så vi kan förbättra din användarupplevelse i syfte att skapa, erbjuda och lämna dig personligt anpassat innehåll i kommunikation och marknadsföring. För att möjliggöra detta utförs analyser på de uppgifter som Eurosalesman® samlar in såsom ålder, bostadsort, orderhistorik och användargenererade data.

Insamlingen av uppgifter som vi gör för ändamålet sker på basis av samtycke. Samtycket kan när som helst återkallas genom att kontakta oss på info@Eurosalesman®.world.

E: Hantera ärenden som kommer in till Eurosalesman®s kundtjänst eller andra supportfunktioner Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar Eurosalesman®s aktiviteter för att t.ex. kommunicera, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål- och supportärenden, besvara frågor som kommer in till kundtjänst eller andra supportfunktioner, rätta felaktiga uppgifter, ge teknisk support och vårda kundförhållandet.

F: Fullgöra rättsliga förpliktelser som krävs av Eurosalesman® Personuppgifter behandlas för detta ändamål för att Eurosalesman® ska kunna uppfylla krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. . Exempel på sådana krav är skyldigheter att spara viss information enligt bokföringslagen som kan hänföras till en enskild individ. Om uppgifterna som Eurosalesman® samlar in inom ramen för detta ändamål inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen, köpet eller den aktivitet som ger upphov till våra rättsliga förpliktelser.

G: Förhindra missbruk av Eurosalesman®konton och förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet samt att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk Behandling av personuppgifter för detta ändamål sker bland annat för att förhindra missbruk av Eurosalesman®konton samt förebygga och utreda misstanke om bedrägeri. Misstänkta brott och försök till brott kan komma att polisanmälas.

H: Utvärdera, utveckla och förbättra Eurosalesman®s tjänster, produkter och system för våra kunder generellt Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat göra vår webbutik och andra tjänster mer användarvänliga, utveckla eller lyfta fram digitala funktioner, förbättra vårt kunderbjudande (t.ex. utveckling av tjänster och produkter), utveckla och förbättra företagets sortiment och resurseffektivitet samt förbättra vårt IT-system för att höja säkerheten, ta fram statistik för marknads- och kundanalyser samt affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till beställningar och köp, automatiskt arkivera beteenden som senare kan behöva granskas av säkerhetsskäl samt ge kunder möjlighet att påverka det sortiment som Eurosalesman® tillhandahåller. För att kunna uppfylla detta ändamål utför Eurosalesman® generella analyser i aggregerad form, dvs. inte på individnivå, avseende bland annat klick- och besöksbeteenden, enhetsinformation, orderhistorik, betalningshistorik, geografisk ort och enskilda kunders feedback.

Vilka är de legala grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?

För att Eurosalesman® ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifterna behandlas för. De lagliga grunderna som vi baserar vår behandling på är beskrivna i detta avsnitt. Observera att flera lagliga grunder kan vara tillämpliga för samma behandling.

A: Rättslig förpliktelse Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som krävs av Eurosalesman®, exempelvis att dokumentera betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

B: ) Avtalsförpliktelser Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede. För dig som är innehavare av ett Eurosalesman®konto har du, genom att acceptera Villkoren för Eurosalesman®konto, ingått ett avtal med Eurosalesman® som sätter ramarna för vilken behandling av dina personuppgifter som kan ske för att tillhandahålla, hantera och administrera våra tjänster som är kopplade till Eurosalesman®kontot, t.ex. analys av dina personliga egenskaper för att ge dig personligt anpassade förmåner och erbjudanden. Vid beställning eller köp behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt Eurosalesman®s allmänna försäljningsvillkor. Då kan det t.ex. vara nödvändigt att Eurosalesman® registrerar dina kontaktuppgifter så vi kan fullgöra vår skyldighet att leverera produkten eller tjänsten samt att vi gör en kreditupplysning om du väljer faktura som betalningssätt så vi kan säkerställa din betalningsförmåga.

C: Berättigat intresse Denna grund innebär att vår behandling baseras på en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse. . Med detta menas att behandlingen sker för att Eurosalesman® bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade. På denna grund behandlar vi bland annat dina personuppgifter för att förhindra missbruk av Eurosalesman®konto samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet. Om vi bedömer att brott eller försök till brott har begåtts och vi gör en polisanmälan kommer Eurosalesman® även fortsätta att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

Samtycke Denna grund innebär att vi behandlar dina personuppgifter när du lämnat ditt uttryckliga samtycke till vår behandling. Exempelvis inhämtar Eurosalesman® ditt samtycke till att behandla personuppgifter om allergier vid beställning av mat inför event. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Eurosalesman® kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan Eurosalesman® komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist eller om en anmälan om brott har lämnats in till Polismyndigheten. Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

Eurosalesman® sparar personuppgifter kopplade till ditt Eurosalesman®konto så länge du är aktiv genom att interagera med Eurosalesman® på olika sätt. Om du har varit inaktiv under en viss period kommer Eurosalesman®kontot automatiskt att avslutas och de personuppgifter som vi har samlat in och behandlat för att tillhandahålla Eurosalesman®kontot och tjänsterna kopplade till kontoinnehavet raderas. Läs mer om detta och hur vi definierar inaktiva kunder i Villkoren för Eurosalesman®konto.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Eurosalesman® kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra företag för att du ska kunna ta del av våra erbjudanden, produkter och tjänster. Mottagarna av dina personuppgifter kan antingen vara personuppgiftsbiträden till Eurosalesman®, dvs. företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner, eller självständigt personuppgiftsansvariga, dvs. företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund såsom en leverantör av betalningslösning. Eurosalesman® kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att Eurosalesman® ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

Beroende på vilka kontakter du har haft med Eurosalesman®, t.ex. om du är innehavare av ett Eurosalesman®konto eller mottar marknadskommunikation, kan Eurosalesman® lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:

• Företag som tillhandahåller information från folkbokföringen eller andra offentliga register för att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig så vi kan hantera dina beställningar och köp samt ditt Eurosalesman®konto och tjänsterna kopplade till ditt kontoinnehav. De uppgifter som lämnas ut är identifikationsnummer och kontaktuppgifter baserat på våra avtalsförpliktelser till dig som laglig grund.

• Analys- och marknadsföringsföretag som tillhandahåller tjänster såsom automatiserade marknadsföringsverktyg, analyser, kommunikation, print och distribution. Dessa mottagare hjälper Eurosalesman® med att analysera dina uppgifter samt att informera om och marknadsföra de produkter och tjänster som Eurosalesman® säljer. De uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, kontoinformation, kundval, orderuppgifter och användargenererade data baserat på berättigat intresse samt våra avtalsförpliktelser till dig som innehavare av Eurosalesman®konto som lagliga grunder.

• Statliga myndigheter, såsom Polismyndigheten eller Skatteverket, som vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till enligt lag eller myndighetsbeslut eller som vi lämnar ut personuppgifter till pga misstanke om brott eller försök till brott. De kategorier av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, kontoinformation, orderinformation, betalningsuppgifter och användargenererade data baserat på rättslig förpliktelse som åligger Eurosalesman® eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

Eurosalesman® kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Eurosalesman® kommer främst att hantera dina personuppgifter inom EU/EES. Men vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om vi behöver dela dina uppgifter med Eurosalesman®s leverantörer eller samarbetspartners som finns utanför eller lagrar personuppgifter i ett land utanför EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer Eurosalesman® att vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifterna genom att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom att ingå avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller, om överföring sker till USA, genom att mottagaren certifierat sig att följa principerna i Privacy Shield. 11.

Vad har du som registrerad kund för rättigheter?

Eurosalesman® ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs dina rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår längst ner i denna policy.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter Vi på Eurosalesman® vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i den behandling som vi gör om dig har du rätt att begära att få information om behandlingen, inklusive en kopia av dina personuppgifter som är under behandling, ett s.k. registerutdrag. Detta omfattar information om ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen. Observera att vid en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter om dig för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person och vilka uppgifter du vill ta del av. Registerutdraget är kostnadsfritt men vid upprepade förfrågningar har Eurosalesman® rätt att ta ut en administrativ avgift om 100 kr.

B: Rätt till rättelse av dina personuppgifter Eurosalesman® är måna om att ha korrekta och uppdaterade personuppgifter. Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter, t.ex. om vi har rätt gatuadress men saknar gatunummer. . På din begäran kommer vi så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

C: Rätt till radering av dina personuppgifter Vi respekterar att de personuppgifter som vi behandlar om dig är lånade från dig. Du har därför rätt att begära att Eurosalesman® tar bort dina personuppgifter när uppgifterna behandlats på ett olagligt sätt, måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Eurosalesman® omfattas av, inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har behandlats eller när du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som Eurosalesman® har gjort och det saknas berättigat intresse för Eurosalesman® eller tredje part som väger tyngre (se nedan avsnitt f) för information om rätten att invända). Vi kan dock inte alltid tillmötesgå din begäran då det kan finnas anledningar som ger oss rätt att fortsätta behandlingen, t.ex. om personuppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som legal grund (såsom enligt krav i bokföringslagen) eller om uppgifterna är nödvändiga för att Eurosalesman® ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

D: Rätt till dataportabilitet Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och i vissa fall få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt omfattar dock bara uppgifter som du själv har lämnat till Eurosalesman® och som vi behandlar med stöd av samtycke eller avtalsförpliktelse gentemot dig som laglig grund.

Rätt till begränsning av behandling Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i vissa situationer, vilket innebär att uppgifterna bara får behandlas för vissa ändamål. Du kan t.ex. begära begränsning av felaktiga uppgifter när du har begärt rättelse. Under tiden som Eurosalesman® utreder uppgifternas korrekthet kommer behandlingen av dem att begränsas. Vid begränsning av behandling ska personuppgifter bara behandlas, med undantag för lagring, när följande föreligger: A. Den registrerade har gett samtycke till behandling B. Eurosalesman® behöver utöva eller skydda sig mot rättsliga anspråk C. För att skydda fri- och rättigheter av en annan registrerad eller juridisk person D. För skäl av allmän vikt för Europeiska unionen eller medlemsland

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling När Eurosalesman® behandlar dina personuppgifter baserat på intresseavvägning av berättigat intresse som legal grund eller för direktmarknadsföring har du har rätt invända mot vår behandling. Invändning mot Eurosalesman®s intresseavvägning kan göras när du har personliga skäl som rör situationen. Vid sådan invändning bedömer Eurosalesman® om vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre ditt intresse att skydda din integritet. Om så är fallet får Eurosalesman® fortsätta att behandla dina personuppgifter trots att du har motsatt dig behandlingen. Invändning mot direktmarknadsföring och analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål kan du göra utan att uppge några skäl. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet samt alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder såsom att skicka nyhetsbrev och erbjudanden.

Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna policy. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Eurosalesman® har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

Den senast uppdaterade versionen av Eurosalesman®s integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen. Eurosalesman® har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på Eurosalesman®s webbplats. . Om du inte vill acceptera den ändrade policyn kan du avsluta ditt Eurosalesman®konto genom att kontakta kundtjänst, se kontaktuppgifterna längst ner i denna policy.

Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den. Ansvarigt dataskyddsombud hos Eurosalesman® Sweden AB är Ole Heyman, som du kontaktar via mail till info@Eurosalesman®.world. Hit kan du vända alla dina frågor som rör dina personuppgifter.