Användarvillkor för ditt Eurosalesmankonto

Allmänt

Eurosalesman®konto är vårt sätt att erbjuda personliga erbjudanden, god service och förenklad administration för våra kunder. Eurosalesman®kontot är kopplat till en personlig inloggningsfunktion via vår webbplats som du själv skapar som innebär att du bland annat kan spara favoriter och se dina tidigare köp. För att registrera dig som kontoinnehavare hos oss behöver du godkänna dessa villkor för Eurosalesman® konto.

Registrering av Eurosalesman®konto

Att vara innehavare av ett Eurosalesman®konto är kostnadsfritt. För att bli kontoinnehavare hos Eurosalesman® måste du ha fyllt 18 år samt ha en e-postadress och en fast postadress. För företag avser begreppet ”kontoinnehavare” såväl företaget som dess representanter.

Eurosalesman®kontot är personligt kan inte överlåtas till annan privatperson eller annat företag. Du ansvarar för de köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter. Genom att godkänna dessa villkor åtar du dig därför att inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ansvarar för att se till att ditt användarnamn och lösenord förvaras på ett säkert sätt så obehörig inte kan få tillgång till informationen. Om du misstänker att obehörig känner till ditt lösenord ska du omgående ändra lösenord och anmäla din misstanke till Eurosalesman®.

Som kontoinnehavare ansvarar du för att de uppgifter du lämnat är korrekta och fullständigt ifyllda. Vid ändring av dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer eller adress, åtar du dig att genast meddela Eurosalesman® korrekta uppgifter.

Du blir kontoinnehavare av ett Eurosalesman®konto när du har godkänt dessa villkor och registrerats i Eurosalesman®s system samt Eurosalesman®kontot har öppnats via Eurosalesman®s webbplats.

Som kontoinnehavare är du skyldig att ta del av innehållet i villkoren för Eurosalesman® konto och eventuella ändringar av villkoren.

Behandling av personuppgifter

När du registrerar dig som kontoinnehavare kommer Eurosalesman® att behandla personuppgifter om dig. Eurosalesman® AB, med org. nr 556670-8557 och postadress Reimersholmsgatan 79, 117 40 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Behandlingen sker enligt Eurosalesman®s integritetspolicy som utförligt beskriver hur vi samlar in, använder, sparar och delar din personliga information.

Personligt anpassade förmåner, erbjudanden och kommunikation

När du registrerar dig för Eurosalesman®konto i samband med att du genomför ett köp hos oss lämnar du bland annat din postadress, e-postadress och telefonnummer. Dessa kontaktuppgifter använder Eurosalesman® för att informera om ditt kontoinnehav samt förmedla erbjudanden och annan marknadsföring om liknande produkter och tjänster till dig.

Vi kommunicerar vanligtvis våra erbjudanden via e-post, brev, sms/mms och telefon. Ibland kommunicerar vi även genom digital annonsering på externa webbsidor.

Som innehavare av Eurosalesman®konto får du individuellt anpassad kommunikation med personliga erbjudanden, nyheter, och förmåner kopplade till just ditt konto. Genom att anpassa våra erbjudanden och annan kommunikation till dig efter dina uppgifter samt hur du använder vår sajt säkerställer vi att du får relevant information som är intressant för dig. Dessutom ger vi dig en personligt anpassad upplevelse av vår webbplats.

Eurosalesman® har rätt att ge olika kunder olika förmåner och erbjudanden. Detta innebär att Eurosalesman® inte är skyldig att ge samma förmåner eller erbjudanden till alla kunder. Olika erbjudanden kan till exempel ges till kunder med olika inköpsmönster eller inköpsvolym samt till kunder som bor inom ett visst geografiskt område.

För att kunna anpassa våra förmåner, erbjudanden och kommunikation till dig är det nödvändigt att Eurosalesman® gör analyser på segments- individ- eller aggregerad nivå baserade på uppgifter vi samlar in om dig, exempelvis ålder, bostadsort, köphistorik, hur du använder vår webb, vilka av våra produkter, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av genom att besöka olika webbsidor och delar av sidor, hur du interagerat med vår marknadskommunikation genom att öppna e-post och klicka på länkar, samt resultat från nöjdhets- eller marknadsundersökningar. Våra insikter från analyserna ligger till grund för vår kommunikation med dig samt den information och erbjudanden som presenteras för dig på vår webbplats. Genom sådan analys undviker vi också att skicka information till dig som du skulle kunna uppfatta som onödig eller ointressant. Insikterna av våra analyser kan även ligga till grund för hur vi utvecklar vår verksamhet. Sammantaget innebär våra analyser att vi behandlar dina personuppgifter för att tillgodose såväl Eurosalesman®s som våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter, tjänster och system.

Observera att viktig information som inte avser marknadsföring av våra produkter eller tjänster kan komma att skickas till dig via post eller e-post även när du har invänt mot marknadsföring.

Tillämpning och ändring av villkoren

Vid köp gäller alltid först och främst Eurosalesman®s Allmänna Försäljningsvillkor. Försäljningsvillkoren påverkas inte av dessa villkor för Eurosalesman®konto.

Dessa villkor för Eurosalesman®konto gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på Eurosalesman®s webbplats.

Eurosalesman® har rätt att när som helst ändra villkoren för Eurosalesman®konton samt hur erbjudanden utformas eller tillhandahålls. Om villkoren för Eurosalesman®konto ändras kommer de uppdaterade villkoren att publiceras på Eurosalesman®s webbplats. Om du inte vill acceptera de ändrade villkoren kan du avsluta ditt Eurosalesman®konto genom att kontakta Eurosalesman®, se kontaktuppgifterna längst ner i dessa villkor.

Utöver vad som följer av tvingande lagstiftning, ansvarar Eurosalesman® inte för eventuella förluster (inklusive förlorade förmåner eller sämre förmåner) till följd av förändringar av dessa villkor och Eurosalesman® är inte heller på något sätt skyldig att ersätta Kontoinnehavare eller tredje part för sådana förluster.

Giltighet och avslutande av konto

Ditt Eurosalesman®konto gäller tills vidare.

Du kan när som helst avsluta ditt kontoinnehav genom att kontakta Eurosalesman®. Kontaktuppgifter finns längst ned i dessa villkor Vid avslut av ditt konto förfaller eventuella erbjudanden. Dessutom raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa kontovillkor. Även efter att ditt konto har avslutats kan dock Eurosalesman® behöva behandla vissa av dina personuppgifter för andra ändamål, såsom uppfyllande av våra rättsliga förpliktelser. Läs mer om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter i Eurosalesman®s integritetspolicy.

Eurosalesman® förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta ditt Eurosalesman®konto och ogiltigförklara eventuella erbjudanden vid misstanke om missbruk eller olämplig användning av Eurosalesman®kontot eller annat otillbörligt beteende. Med missbruk avses bland annat brott mot dessa villkor, registrering av felaktiga kontaktuppgifter, bedrägerier eller bedrägeriförsök samt förfalskning, ändring, försäljning eller olovlig överlåtelse av handlingar, såsom rabattkoder eller värdekuponger, till annan person.

Om kontoinnehavaren har varit inaktiv under tre år kommer kontot automatiskt att avslutas och de personuppgifter som vi har samlat in och behandlat för att tillhandahålla Eurosalesman®kontot och tjänsterna kopplade till kontoinnehavet enligt dessa villkor raderas. Du anses vara inaktiv när du inte har loggat in på ditt Eurosalesman®konto, gjort något köp i vår webbutik i inloggat läge, haft något ärende hos kundtjänst eller någon annan supportfunktion kopplat till ditt konto, besökt vår webbplats eller klickat på någon av de länkar som vi skickat till dig via e-post under den angivna perioden.

Tvister

Eventuella tvister gällande Eurosalesman®konto som inte har gått att lösa genom överenskommelse mellan parterna, ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om ditt innehav av Eurosalesman®konto eller om du vill avsluta ditt Eurosalesman®konto, kontakta oss gärna via e-post på info@Eurosalesman®.world.